WNDRL szakmázós blog

Kreativitással szinte minden probléma megoldható. A kreativitás, az eredetiség diadala a megszokott felett, mindent legyőz. -George Lois”

Miként hat a humor a divergens gondolkozásra?

A kreatív embereknek közös vonásaik vannak. A humorérzék természetesen a kreatív személyek pozitív vonásai közé sorolható, aki ugyanis rendelkezik humorérzékkel, az képes a problémák játékos és gyermeki megközelítésére is.

Miként hat a humor a divergens gondolkozásra?

blog1

Guilford, az „Intellektus struktúrája elnevezésű jelentős elmélete szerint az intelligenciának több különböző faktora van, melyek közül kettő kiemelkedő szerepet játszik a kreativitásban: nevezetesen a konvergens és a divergens gondolkozás. A divergens gondolkozás azért tekinthető a kreativitás egyik legfontosabb elemének, mert ezt tartották a kreatív potenciál jelzőjének.

A divergens gondolkozás – definíciója szerint – ugyanis annak képessége, hogy egy adott kérdésre több különböző választ keresünk. Amikor egy problémával szembesülünk, a divergens gondolkozás révén vagyunk képesek többféle megoldást is találni, így tekinthető a problémamegoldás egy fajtájának is.  A divergens gondolkozásban négy fő minőség különböztethető meg: a fluencia, az originalitás, a flexibilitás és a feldolgozás mértéke. A kreatív gondolkozási potenciál mérésére ezért általánosan divergens gondolkozást mérő teszteket használnak.

A kreatív embereknek közös vonásaik vannak. Míg néhány vonás pozitívnak, más vonás negatívnak tekinthető. A humorérzék természetesen a kreatív személyek pozitív vonásai közé sorolható, aki ugyanis rendelkezik humorérzékkel, az képes a problémák játékos és gyermeki megközelítésére is. A kutatók szerint az ember alapvetően két céllal alkalmazhatja a humort: egyrészt, hogy megerősítse a személyt, másrészt, hogy megerősítse a másokkal való kapcsolatot. Ha a humor azzal a céllal használja, hogy toleráns és nem hátrányos módon megerősítse a személyt, akkor önerősítő humorról beszélünk. Másrészről, ha a humort úgy alkalmazza, hogy hátrányba hozza valaki kapcsolatát másokkal, azt agresszív humornak nevezzük. Utóbbi esetében a humor ellenséges használatáról van szó. Hasonlóképpen, ha a humort azzal a céllal alkalmazza, hogy megerősítse valaki kapcsolatát másokkal önelfogadást támogatva, azt barátságos humornak tekintjük, míg ha arra használja, hogy hátrányba hozza az ént, akkor önromboló humort értünk alatta. Az agresszív humor úgy is definiálhatjuk, mint manipuláció érdekében alkalmazott szarkazmust, ingerlést és kigúnyolást.

Két török kutató - Nur Cayirdag és Selcuk Acar – felméréseket végzett török diákok körében a humor és a kreativitás kapcsolatáról. Eredményeik szerint negatív együtt járás, korreláció figyelhető meg az agresszív humor és a kreativitási index kapcsolatában, különösen a fluencia és az originalitás területén. A kutatás eredményei különösen a tanárok számára hordoz kiemelt jelentőséget, hogy mélyebben megérthessék a diákok jellemvonásait a humor és a kreativitás összefüggéseinek tekintetében, illetve, hogy preventív módszereket dolgozhassanak ki a diákok közti terror enyhítésére. Továbbá fontos indikációkat tár fel a kreativitást támogató iskolai környezet megfelelő kialakítása kapcsán, mivel az agresszív humor nem csupán az iskolai élet során rombol, hanem azáltal is, hogy gátolja a diákok kreativitásának kibontakozását.

Forrás: Elsevier Ltd.

FaLang translation system by Faboba